• Τηλέφωνο
    2744408021
  • Ηλ. Διεύθυνση
    info@ephyraiosathlos.gr
  • Διεύθυνση
    Λεωφόρος Αθηνών 324, Λουτράκι

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εκπαίδευση σε δεξιότητες της καθημερινής ζωής του ατόμου με στόχο την καλύτερη ένταξη και αποκατάσταση της αναπηρίας εντός της κοινότητας που ζουν και αναπτύσσονται ως μέλη.