• Τηλέφωνο
    2744408021
  • Ηλ. Διεύθυνση
    info@ephyraiosathlos.gr
  • Διεύθυνση
    Λεωφόρος Αθηνών 324, Λουτράκι

Πρόκειται για θεματικές ενότητες παιδαγωγικού χαρακτήρα προσαρμοσμένες στη εκάστοτε εποχή. Οι ωφελούμενοι μέσω εκπαιδευτικών βίντεο, παρουσιάσεων με βιωματικό τρόπο και εξατομικευμένων φύλλων εργασίας βελτιώνουν την σκέψη, την μνήμη και τις κινητικές δεξιότητες.