• Τηλέφωνο
    2744408021
  • Ηλ. Διεύθυνση
    info@ephyraiosathlos.gr
  • Διεύθυνση
    Λεωφόρος Αθηνών 324, Λουτράκι

Το νερό χρησιμοποιείται ως αρωγός στην αποκατάσταση δυσκολίων, γι’ αυτό και μέσα από το πρόγραμμα κολύμβησης  παρέχονται σημαντικά οφέλη στην ενίσχυση αντιληπτικοκινητικών ικανοτήτων και τη προώθηση του ψυχοκινητικού συστήματος.