• Τηλέφωνο
    2744408021
  • Ηλ. Διεύθυνση
    info@ephyraiosathlos.gr
  • Διεύθυνση
    Λεωφόρος Αθηνών 324, Λουτράκι

Σκοπός του προγράμματος είναι η ομαλή ένταξη των ατόμων στην κοινωνία αναπτύσσοντας ιδιότητες ως μέλος του κοινωνικού συνόλου και μαθαίνοντας κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους συμπεριφοράς.