• Τηλέφωνο
    2744408021
  • Ηλ. Διεύθυνση
    info@ephyraiosathlos.gr
  • Διεύθυνση
    Λεωφόρος Αθηνών 324, Λουτράκι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

 

Η λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) συνδέεται άμεσα με τα θεμελιώδη δικαιώματα του παιδιού, στην ανάπαυση και στον ελεύθερο χρόνο, όπως περιγράφονται στη «Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού1».

Στο κείμενο της Σύμβασης αναφέρεται ότι: «τα συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν στο παιδί το δικαίωμα στην ανάπαυση και στον ελεύθερο χρόνο, στην ενασχόληση με ψυχαγωγικά παιχνίδια και δραστηριότητες που είναι κατάλληλες για την ηλικία του και στην ελεύθερη συμμετοχή του στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή».

Τα Κ.Δ.Α.Π. είναι ένας βασικός θεσμός εξωσχολικής απασχόλησης των παιδιών και καλούνται να διαδραματίσουν έναν πολυδιάστατο ρόλο στην τοπική κοινωνία. Πρέπει να αναπροσαρμόζονται συνεχώς στις υπάρχουσες κοινωνικές ανάγκες, να θέτουν μελλοντικούς στόχους, βάση της αξιολόγησης του παραχθέντος έργου τους και μέσω μιας συνεχούς ανανέωσης πρέπει να οργανώνουν τη λειτουργία τους.

Τα Κ.Δ.Α.Π. είναι μονάδες, στις οποίες απασχολούνται παιδιά ηλικίας, σχολικής ηλικίας, από 5 έως 12 ετών, για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας. Σκοπός τους είναι η απασχόληση των παιδιών και η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους με οργανωμένες ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες.

Τα Κ.Δ.Α.Π. μπορούν να διασυνδέονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες, τις κοινωνικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. και των Περιφερειών, τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής, περιβαλλοντικής κ.α. τοπικής παρέμβασης και ανάπτυξης. Ιδιαίτερα σημαντική επίσης, είναι η λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π. στην εξασφάλιση ελεύθερου χρόνο των γονέων.