ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑ

Η κίνηση του αλόγου βοηθά στο συντονισµό των κινήσεων ενώ η θερµότητά του διευκολύνει την επαφή και την επικοινωνία του ιππέα µε το άλογο.

Έτσι δηµιουργούνται µοναδικά σωµατικά, νοητικά, αισθητηριακά και ψυχολογικά οφέλη σε παιδιά και εφήβους.

ΕΦΥΡΑΙΟΣ ΑΘΛΟΣ © 2023. All rights reserved.