ΘΕΑΤΡΙΚO ΠΑΙΧΝI∆Ι – ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ

Ο Γκαίτε έλεγε: «Όταν οι τέχνες έχουν γιορτή, τότε γίνεται θέατρο».

Το θέατρο µέσα από τη στενή σχέση µε τις καλές τέχνες, είναι ένα καλλιτέχνηµα σύνθετο, που αποσκοπεί στην ηθική και πνευµατική καλλιέργεια του θεατή, στη µόρφωσή του και στην παιδεία του εν γένει.

Ταυτόχρονα διαθέτει καθηλωτική δύναµη και γοητεία καθώς µεταδίδει συγκλονιστικά συναισθήµατα, και προβάλλει υψηλές αξίες και πρότυπα, τα οποία στοχεύουµε να αποκτήσουν οι ωφελούµενοί µας.

Το κουκλοθέατρο αλλά και το πραγµατικό θέατρο ενισχύουν την κοινωνικοποίηση και την οµαδο – συνεργατικότητα ενώ µέσω αυτών πραγµατοποιείται η διασύνδεση µε την πραγµατική ζωή και τις καθηµερινές καταστάσεις.

ΕΦΥΡΑΙΟΣ ΑΘΛΟΣ © 2023. All rights reserved.