Το συναρπαστικό αυτό πρόγραµµα είναι σχεδιασµένο µε αγάπη και αρµονία για τα παιδιά ηλικίας 5 ως 12 ετών.

Οι εξειδικευµένοι παιδαγωγοί, οι παιδοψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι συνεργάτες µας χρησιµοποίησαν την διεθνή εκπαιδευτική τους εµπειρία και δηµιούργησαν το διδακτικό υλικό του προγράµµατος αυτού που αποτελείται από παιχνίδια, action games, τραγούδια και µνηµοτεχνικές µεθόδους µε την µορφή ποικίλλων δραστηριοτήτων, σε µια προσπάθεια προσοµοίωσης του εναλλακτικού πολυχώρου δηµιουργικής απασχόλησης των Κέντρων µας µε αυτόν της µητρικής αγκαλιάς.

Οι χώροι που φιλοξενούν τις τρυφερές ηλικίες των παιδιών είναι σχεδιασµένοι έτσι ώστε να είναι ευχάριστοι, µε αρµονικά χρώµατα που ξεκουράζουν, ενώ τα έπιπλά µας είναι πολύχρωµα, στο σωστό µέγεθος, και, φυσικά, µη τοξικά για την ασφάλεια των παιδιών.

ΕΦΥΡΑΙΟΣ ΑΘΛΟΣ © 2023. All rights reserved.