ΠΙΣΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

Η πίστα αναρρίχησης προσφέρει κοινωνική αλληλεπίδραση χωρίς να είναι ανταγωνιστική και παρέχει την ευκαιρία σε όλους να ανακαλύψουν την αξία της συνεργασίας και τη σχέση εµπιστοσύνης προκειµένου να πετύχουν το στόχο τους (σχοινοσύντροφος, σχέση ασφαλιστή – αναρριχητή) σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας µε πιστοποίηση TÜV CERT.

ΕΦΥΡΑΙΟΣ ΑΘΛΟΣ © 2023. All rights reserved.