ΚΟΥΖΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ

Στόχος είναι ο συνδυασµός όλων των αισθήσεων. Για αυτό το λόγο χρησιµοποιούµε υλικά µε διάφορες υφές, οσµές και όψεις έτσι ώστε να δηµιουργήσουµε ένα γεύµα, ένα γλυκό κ.λπ. το οποίο µετά θα αποτελεί το γεύµα τους.

∆ίνουµε σηµασία στο πώς η ανάµειξη δύο και περισσότερων υλικών δηµιουργούν µια µάζα, ένα µείγµα και προσπαθούµε µε αυτό να δηµιουργήσουµε σχέδια (π.χ. για τα κουλούρια χρησιµοποιούµε ειδικές φόρµες).

ΕΦΥΡΑΙΟΣ ΑΘΛΟΣ © 2023. All rights reserved.