ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ

Οι δραστηριότητες της κηπουρικής βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν κινητικές δεξιότητες όπως αδρή και λεπτή κινητικότητα (σκάψιµο, σκάλισµα, χρήση κλαδευτηριού), αυτοεξυπηρέτηση, προσανατολισµό στο χώρο και το χρόνο ενώ σηµαντική είναι και η συµβολή της σε γνωστικό και συναισθηµατικό επίπεδο (λειτουργική – πρακτική µνήµη, αυτοσυναίσθηµα, ενδιαφέρον για µάθηση)

ΕΦΥΡΑΙΟΣ ΑΘΛΟΣ © 2023. All rights reserved.