ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Περιήγηση µέσω virtual reality στις πόλεις/χώρες.

Ταξίδι στον χρόνο.

Περιήγηση στα σηµαντικότερα µνηµεία του κόσµου από εξειδικευµένους µουσειολόγους.

Ένα ακόµα καινοτόµο πρόγραµµα των κέντρων µας είναι η χρήση 3D εκτυπωτή για τη δηµιουργία ενός προσωπικού σουβενίρ µε αφόρµηση ένα µνηµείο.

ΕΦΥΡΑΙΟΣ ΑΘΛΟΣ © 2023. All rights reserved.