Το πρόγραµµα αυτό απευθύνεται στην ηλικία 13 έως 22 ετών, η οποία είναι και η κρισιµότερη επειδή τότε µπαίνουν οι ισχυρότερες βάσεις για τη σωστή κοινωνικοποίηση.

Στα Πρώτα Πρότυπα Κ∆ΑΠ “ΕΦΥΡΑΙΟΣ ΑΘΛΟΣ” και “Αµπάριζα” τα αποκλειστικά παιδαγωγικά συστήµατα και οι έµπειροι, άριστα καταρτισµένοι παιδαγωγοί και εκπαιδευτές, εξασφαλίζουν την αυτονοµία των εφήβων µε συγκεκριµένη θεµατική κάθε εβδοµάδα, συχνά µε αφορµή την επικαιρότητα που παρουσιάζεται µέσα σε πλαίσιο χαράς και διασκέδασης, προάγοντας την οµαδικότητα και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Αυτό σηµαίνει:

Ζωντανή επαφή µε συνοµήλικους υπό την εποπτεία ειδικών ψυχικής υγείας.

Καταπληκτικές, σύγχρονες, εκπαιδευτικές και µνηµοτεχνικές µεθόδους που υποδεικνύουν στους εφήβους τρόπους για ασφαλέστερη χρήση διαδικτύου.

Πολύπλευρη ευαισθητοποίηση µε τα αρτιότερα εποπτικά, τεχνολογικά µέσα πολυαισθητηριακής διδασκαλίας, η εναλλαγή των οποίων καθιστά την καθηµερινότητα τους πολύ ενδιαφέρουσα και έλκει την προσοχή τους σε τοµείς όπως ψηφιακή απεξάρτηση και απεξάρτηση ουσιών, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, bullying, εικόνα εαυτού – ταυτότητα, διαπροσωπικές σχέσεις, συµβουλευτική επαγγελµατικού προσανατολισµού.

ΕΦΥΡΑΙΟΣ ΑΘΛΟΣ © 2023. All rights reserved.