Προγράμματα ενηλίκων σχεδιασµένα µε ωριμότητα και επαγγελματισμό. Τα προγράμματα διαμορφώνονται σύμφωνα µε τις ανάγκες των ωφελούμενων:

Ειδικά τμήματα από συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού.

Εντατική, γρήγορη, και σωστή συμβουλευτική ενημέρωση επαγγελματικής κατάρτισης.

Ταχύρρυθμα ατομικά τμήματα µε καθοδήγηση από σύμβουλους σχολικού και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Τα τμήματα αυτά στοχεύουν στην απόλυτη εξοικείωση µε τις επαγγελματικές απαιτήσεις και την υπερπήδηση των ατομικών δυσκολιών.

ΕΦΥΡΑΙΟΣ ΑΘΛΟΣ © 2023. All rights reserved.