• Τηλέφωνο
    2744408021
  • Ηλ. Διεύθυνση
    info@ephyraiosathlos.gr
  • Διεύθυνση
    Λεωφόρος Αθηνών 324, Λουτράκι

Οι ωφελούμενοιενεργοποιούνταιαπέναντι στις νέεςτεχνολογίεςμέσω της εξοικείωσης τους με το διαδίκτυο και ενσωματώνονται σ ένα ευρύτερο εκπαιδευτικό και κοινωνικό πλαίσιο.